HOME

  

U-008L หนังชามัวร์สีดำ

สินค้าได้มาตรฐาน มอก.523-2554 หัวเหล็ก/หัวคอมโพสิต ชนิด 200 จูล รองในเป็นสปองค์ขึ้นรูป รับประกันคุณภาพ 6 เดือนทุกคู่

ราคาโปรโมชั่น 650.-/คู่

NEW PRODUCT.

U-008E. หนังแท้สีดำ

สินค้าได้มาตรฐาน มอก.523-2554 หัวเหล็ก/หัวคอมโพสิต ชนิด 200 จูล รองในเป็นสปองค์ขึ้นรูป รับประกันคุณภาพ 6 เดือนทุกคู่

ราคาโปรโมชั่น 520.-/คู่

U-5802oil. หนังออยล์สีน้ำตาล

สินค้าได้มาตรฐาน มอก.523-2554 หัวเหล็ก/หัวคอมโพสิต ชนิด 200 จูล รองในเป็นสปองค์ขึ้นรูป รับประกันคุณภาพ 6 เดือนทุกคู่

ราคาโปรโมชั่น 680.-/คู่

U-801 oil หนังออยล์สีน้ำตาล

สินค้าได้มาตรฐาน มอก.523-2554 หัวเหล็ก/หัวคอมโพสิต ชนิด 200 จูล รองในเป็นสปองค์ขึ้นรูป รับประกันคุณภาพ 6 เดือนทุกคู่

ราคาโปรโมชั่น 650.-/คู่

U-215A หนังผิวอัดลายสีดำ

สินค้าได้มาตรฐาน มอก.523-2554 หัวเหล็ก/หัวคอมโพสิต ชนิด 200 จูล รองในเป็นสปองค์ขึ้นรูป รับประกันคุณภาพ 6 เดือนทุกคู่

ราคาโปรโมชั่น 600.-/คู่

U-214A หนังผิวอัดลายสีดำ

สินค้าได้มาตรฐาน มอก.523-2554 หัวเหล็ก/หัวคอมโพสิต ชนิด 200 จูล รองในเป็นสปองค์ขึ้นรูป รับประกันคุณภาพ 6 เดือนทุกคู่

ราคาโปรโมชั่น 550.-/คู่

NEW PRODUCT.

เครื่องดับเพลิง FireAde2000

 

เป็นสารดับเพลิงนำเข้าจากประเทสสหรัฐอเมริกา (USA) สามารถดับไฟ Class A,B,C,D และ K ได้

สามารถยับยั้งการประทุซ้ำของเพลิงได้อย่างถาวร ไม่กัดกร่อนหรือทำลายพื้นผิววัสดุ

มีใบรับรองจากผู้ผลิตว่าสารดับเพลิงใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน ไม่เสื่อมคุณภาพ

เหมาะกับ : ออฟฟิศ,สำนักงาน,บ้านพักอาศัย,รถยนต์,ห้องอุปกรณ์ไฟฟ้า,ห้องคอมพิวเตอร์,ที่เก็บสารเคมีไวไฟ,โรงงานอุตสาหกรรม

 

ขนาด 5 ปอนด์

 

ขนาด 10 ปอนด์

ขนาด 15 ปอนด์

ขนาด 20 ปอนด์

นโยบายบริษัท(Company Policy)

“ผลิตสินค้าได้มาตรฐาน บริการด้านความปลอดภัย ใส่ใจลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เราจะเป็นผู้ผลิตสินค้า และจัดจำหน่ายสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ(Mission)

“เราจะเป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และจัดจำหน่ายรองเท้าเซฟตี้ที่ดี มีคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เน้นการบริการ ส่งมอบตรงเวลา”

FOCUS SAFETY PRODUCT
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย รองเท้าเซฟตี้ อุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร
สินค้าได้มาตรฐาน บริการด้านความปลอดภัย ใส่ใจลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Top