HOME

  

U-2518A. Oil black

หุ้มส้น หนังออยส์ สีดำ

U-215A.

หุ้มข้อ ผูกเชือก หนังผิวอัดลายสีดำ

U-2518A. Oil brown

 หุ้มส้น หนังออยส์ สีน้ำตาล

U-2518A.

หุ้มส้น ผูกเชือก หนังผิวอัดลายสีดำ

PU-5801 Oil Brown

หุ้มส้น หนังออยส์สีน้ำตาล

PU-5801L.Brown

หุ้มส้น หนังผิวเรียบสีน้ำตาล

PU-5801A.

หุ้มส้น หนังผิวอัดลายสีดำ

PU-801 Oil Black

หุ้มส้น หนังออยส์สีดำ

นโยบายบริษัท(Company Policy)

“ผลิตสินค้าได้มาตรฐาน บริการด้านความปลอดภัย ใส่ใจลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เราจะเป็นผู้ผลิตสินค้า และจัดจำหน่ายสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ(Mission)

“เราจะเป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และจัดจำหน่ายรองเท้าเซฟตี้ที่ดี มีคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เน้นการบริการ ส่งมอบตรงเวลา”

FOCUS SAFETY PRODUCT
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย รองเท้าเซฟตี้ อุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร
สินค้าได้มาตรฐาน บริการด้านความปลอดภัย ใส่ใจลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Top